o rolnictwo: prywatyzacja + przeniesienia własności komunalnej,

O TRANSPORT: stan + samorządne regionalne organy,

O opieki zdrowotnej: stan + gminne i regionalne instytucje samorządowe,

O edukacji: stan + komunalne i regionalne instytucje samorządowe,

o kulturze: samorząd + stan,

o rekreacji: stan + samorząd,

O telewizji: prywatyzacja + udział państwa,

http://pik-okna.pl/okna/okna-drewniane

o sieć dróg: lokalnych i regionalnych samorządów + państwo

Zarządzanie o zaopatrzenia w wodę: miejscowy samorządne ciała + stan.

Celem jest:

o, aby zmniejszyć stopień świadczenia własności prywatnej przez sektor publiczny,

O ograniczyć ingerencję administracji publicznej o właściwościach fizycznych,

o zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów administracji państwowej i

o określenie uprawnień i kompetencji administracji państwowej oraz organów samorządu na odpowiednich szczeblach.

1. Reforma stosunków między stanowych i lokalnych samorządów

1.1 Rola państwa w administracji publicznej

Oczywiście, zwolennicy kolektywistycznych doktryn i zasad liberalnych będzie miał inny pogląd na rolę państwa w administracji publicznej. Ale zalecenia dotyczące reformy administracji publicznej w Albanii trwa bluzki damskie hurt wólka kosowska decentralizacji pod uwagę i przewiduje znaczne zmniejszenie roli instytucji państwowych w zarządzaniu sprawami publicznymi w porównaniu z obecną sytuacją i przeniesienie większości obowiązków użyteczności publicznej na poziomie regionalnym Samorządny organów.

Rola państwa w nowej strukturze administracji publicznej powinny być ograniczone do wspierania, kontrolowania i organizowania zadań, w odniesieniu do następujących kwestii:

o zabezpieczeniu kraju niepodległość zewnętrzną (w zakresie polityki zagranicznej i obronności państwa, w tym ochrony ludności na wszystkich poziomach);

Wpis zawdzięczamy